De werknemer heeft ouderschapsverlof of vroeg het aan

Tijdens het ouderschapsverlof is de werknemer beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat je hem/haar niet mag ontslaan omwille van het ouderschapsverlof. Doe je dit wel dan heeft de werknemer recht op een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon, bovenop de opzeggingsvergoeding.

De bescherming start op de datum van de schriftelijke kennisgeving, dit is op zijn vroegst 3 maanden voor de aanvang van de periode van ouderschapsverlof en duurt tot 2 maanden na het einde van het ouderschapsverlof (of uiterlijk 9 maanden na de start van het ouderschapsverlof als het in delen wordt opgenomen). 

Je kan de werknemer tijdens deze beschermingsperiode wel ontslaan om een dringende reden of een reden die niets met het ouderschapsverlof te maken heeft maar je moet deze reden wel kunnen bewijzen.

Meer weten?