De werknemer is in tijdskrediet of vroeg het aan

Een werknemer met tijdskrediet geniet een ontslagbescherming. Dit betekent dat je hem/haar niet mag ontslaan omwille van het tijdskrediet. Doe je dit wel dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van 6 maanden loon, bovenop het recht op een opzeggingsvergoeding.

Je kan hem/haar tijdens deze beschermingsperiode wel ontslaan om een dringende reden of een reden die niets met het tijdskrediet te maken heeft maar je moet deze reden wel kunnen bewijzen.

Het ontslagverbod gaat in op de datum waarop de werknemer schriftelijk te kennen geeft dat hij/zij tijdskrediet wil genieten (ten vroegste 3 of 6 maanden vóór de start van het tijdskrediet, afhankelijk of er meer of minder dan 20 werknemers zijn in de onderneming) en eindigt 3 maanden na het tijdskrediet of na jouw eventuele weigering om het tijdskrediet toe te staan. 

Meer weten?