De werknemer is zwanger/net bevallen

Bij zwangerschap is de werkneemster beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat je haar niet mag ontslaan omwille van de zwangerschap of het zwangerschapsverlof. Doe je dit wel, dan heeft ze recht op een vergoeding van 6 maanden loon, bovenop het recht op een opzeggingsvergoeding

De bescherming start op het ogenblik dat de werkneemster je op de hoogte brengt van haar zwangerschap en duurt tot 1 maand na het einde van het postnatale verlof. 

Je kan de werkneemster tijdens deze beschermingsperiode wel ontslaan om een dringende reden of een reden die niets met heer zwangerschap/zwangerschapsverlof te maken heeft maar je moet deze reden wel kunnen bewijzen.

Opmerking: een vergelijkbare bescherming geldt tijdens het recht op borstvoedingspauze.Meer weten?