De werknemer zit nog in de proefperiode

De invoering van het eenheidstatuut zorgt voor veel kortere opzegtermijnen, zeker tijdens de eerste tewerkstellingsjaren. Hierdoor zijn de proeftermijnen overbodig geworden. Vanaf 1 januari 2014 is het dus onmogelijk geworden om nog een wettige proeftermijn af te spreken.

De lopende proeftermijnen die reeds een aanvang hadden genomen vóór 1 januari 2014 blijven onverkort gelden totdat ze uitdoven.

Daarom brengen wij toch nog even in herinnering dat tijdens de proeftijd bijzondere ontslagregels gelden . Dagen van wettelijke schorsing (zoals ziekte) verlengen de proeftijd. Kijk dus altijd goed na of de werknemer in of uit de proeftijd is.

Arbeider

Tijdens de eerste 7 dagen van de proeftermijn mag je de arbeider niet ontslaan, tenzij omwille van een dringende reden.

Bediende

De eerste maand van de proeftermijn is vast, je kan de werknemer tijdens deze maand niet ontslaan, tenzij omwille van een dringende reden.

De arbeidsovereenkomst kan tijdens de proefperiode wel opgezegd worden, en dit met een opzeggingstermijn van 7 dagen, maar deze opzegging kan pas ingaan na de eerste maand. 

Als je deze regels niet respecteert ben je aan de werknemer een opzeggingsvergoeding verschuldigd. 

Wat als de werknemer ziek wordt tijdens de proefperiode?

Bij arbeidsongeschiktheid mag je de overeenkomst - tijdens de proeftijd - zonder vergoeding beëindigen wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, gedurende de proeftijd meer dan 7 dagen duurt. 

Meer weten?