Basisregel

Het ontslagrecht regelt hoe je ontslag kan geven, niet of je dit kan doen. Je hebt altijd het recht én de mogelijkheid om uit de arbeidsrelatie te stappen. Je moet daarbij alleen de spelregels respecteren. Dit is een belangrijk vertrekpunt.

Volgens het Belgische arbeidsrecht kan een arbeidsovereenkomst op verschillende manieren worden beëindigd. Het meest zullen werknemers de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van een opzegging. Wanneer je echter geen opzeggingstermijn geeft aan de werkgever of wanneer je dit niet op de juiste manier doet dan spreekt men van een verbreking. Pas dus goed op want het is niet onmogelijk dat door een verkeerde opzegging je werkgever een verbrekingsvergoeding kan eisen.

Overeenkomsten over de opzeggingstermijn (stilzwijgend of uitdrukkelijk) zijn eveneens gebruikelijk, al bestaan hier eveneens valkuilen 

In de volgende topics worden de ontslagregels besproken aan de hand van de concrete situatie waarin je je bevindt.

Wie zijn we?