Ik heb ouderschapsverlof of vroeg het aan

Tijdens je ouderschapsverlof ben je beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat de werkgever je niet mag ontslaan omwille van je ouderschapsverlof. Doet hij dit wel dan heb je recht op een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon, bovenop je opzeggingsvergoeding.

De bescherming start op de datum van de schriftelijke kennisgeving, dit is op zijn vroegst 3 maanden voor de aanvang van de periode van ouderschapsverlof en duurt tot 2 maanden na het einde van het ouderschapsverlof (of uiterlijk 9 maanden na de start van het ouderschapsverlof als het in delen wordt opgenomen). 

De werkgever kan je tijdens deze beschermingsperiode wel ontslaan om een dringende reden of een reden die niets met uw ouderschapsverlof te maken heeft maar de werkgever moet deze reden wel kunnen bewijzen.

Meer weten?