Je hebt een brief ontvangen waarin de werkgever je een opzegging geeft. Je zal dan een opzeggingstermijn moeten presteren waarna je arbeidsovereenkomst een einde neemt.

Voor wie is dit artikel bedoelt?

De opzegging is in het ontslagrecht het meest gangbare. Lees dit artikel als je een opzegtermijn moet doen of je hebt een brief gekregen die je in kennis stelt van je onstlag.

Belangrijk is dat je in dienst blijft tot en met de laatste dag van de opzeggingstermijn en dat al je arbeidsvoorwaarden hetzelfde moeten blijven.

De werkgever mag je dus bijvoorbeeld niet enkel nog laten klasseren of koffie laten zetten.

Wanneer is een opzegging geldig? 

 

De opzeggingsbrief moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden en moet aangetekend verzonden worden (of betekend worden door een deurwaarder) naar het juiste adres. Een brief per gewone post of een brief die afgegeven wordt is niet geldig, zelfs niet als je hem aftekent ‘voor ontvangst’. 

Leeft de werkgever deze regels niet na dan is niet het ontslag maar wel de opzegging nietig. Dit betekent dat je dus wel ontslagen bent maar dat je geen termijn hoeft uit te doen. De werkgever heeft immers verbroken waardoor je recht hebt op een opzeggingsvergoeding.

Tijdige verzending 

Door de invoering van het eenheidsstatuut gaat de opzeggingstermijn voortaan in op de maandag die volgt op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven. 

De opzegging per aangetekende brief heeft pas ‘uitwerking’ op de 3e werkdag na de datum van de verzending. Als de brief dus bijvoorbeeld op het einde van de week verzonden wordt en de 3e werkdag valt reeds in de volgende week dan zal de opzeggingstermijn pas kunnen starten vanaf de daaropvolgende week. 

De opzegging bij deurwaardersexploot heeft daarentegen onmiddellijk ‘uitwerking’.

Tijdens je opzeggingstermijn heb je bovendien recht op sollicitatieverlof

De opzeggingstermijn wordt verlengd door schorsingsdagen zoals ziekte, vakantie,…

Maak een afspraak op 03/232.20.84 wanneer:

  • De termijn die gegeven is op je aangetekend schrijven niet lijkt te kloppen. Je kan hiervoor onze berekeningsmodule gebruiken om een indicatie te krijgen.
  • Je geen brief in de bus hebt gekregen en je ontslag enkel mondeling werd gegeven.
  • Je geen opzeg wil doen en je wil bekijken of er mogelijkheden zijn om die in te korten of een verbreking/vrijstelling van prestatie te onderhandelen.
  • Je naast jouw opzeg ook een dadingsovereenkomst hebt gekregen die de werkgever jou wil laten ondertekenen.
  • Tijdens je opzegperiode je functie, arbeidsplaats of arbeidsvoorwaarden veranderen waar je het niet mee eens bent.

bron

Meer weten?