Ik moet onmiddellijk vertrekken

Wanneer de werkgever je onmiddellijk, en dus zonder een opzeggingstermijn, laat gaan dan spreekt men van een verbreking. De werkgever heeft op zich het recht om dit te doen maar schendt hierdoor wel de ontslagregels en moet dan ook een overeenstemmende opzeggingsvergoeding betalen.

Waar heb ik recht op?

Vermits het ontslag door verbreking onmiddellijk ingaat, mag je ook onmiddellijk vertrekken. Je bent vanaf het ontslag ‘uit dienst’. Je hebt recht op een correcte afrekening van je loon, vakantiegeld, feestdagen en eventuele andere vergoedingen. sinds de wet op het eenheidsstatuut is het mogelijk dat u recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding of ontslaguitkering.

Hoe wordt het gegeven?

Wettelijke formaliteiten zijn er niet bij een verbreking (geen aangetekende brief nodig, geen vermelding van een opzeggingstermijn, …) zodat de werkgever je met een gewone brief of zelfs mondeling kan ontslagen. 

Om bewijsproblemen over de laatst gewerkte dag te vermijden vraag je best toch een schriftelijke bevestiging van het ontslag. 

In welke situatie raadpleeg ik een arbeidsrechtspecialist

Er kan heel wat fout lopen bij een verbreking. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een verbreking mondeling wordt gegeven, maar je nadien toch ontslagen wordt door ongewettigde afwezigheid. Een verbreking kan ook verward worden met een ontslag in gemeenschappelijk akkoord. Wordt jouw ontslag niet op papier bevestigd, of krijg je een document waar je twijfels bij hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons of uw vakorganisatie.

Ook bij de berekening van de verbrekingsvergoeding kan best een arbeidsrechtspecialist worden geraadpleegd, zeker wanneer het loon uit veel onderdelen bestaat (bedrijfswagen, tankkaart, eindejaarspremie, bonussen,...). Als kleine dingen niet in rekening worden gebracht, kan dit op een langere opzeggingstermijn flink oplopen.

Tot slot moeten de sociale documenten zoals eerder gezegd ook afgeleverd worden. Ook de motivatieplicht is nog van kracht. Loopt de bezorging van die documenten moeizaam, kan u best contact opnemen met een arbeidsrechtspecialist om de documenten te eisen.

Meer weten?