Basisregel

Het ontslagrecht regelt hoe je een werknemer ontslag kan geven, niet of je dit kan doen. Je hebt als werkgever immers altijd het recht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Dit is een belangrijk vertrekpunt. 

Ter bescherming van de werknemer moet je bij ontslag wel een hele reeks strenge regels respecteren. Doe je dit niet dan zal je een vergoeding verschuldigd zijn. 

Een arbeidsovereenkomst wordt in principe beëindigd door middel van opzegging. Beteken je aan de werknemer geen opzeggingstermijn of doe je dit niet op de juiste manier dan spreekt men van verbreking

Wanneer de werknemer een ernstige fout begaat, kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en dit door hem/haar te ontslaan om dringende reden

In de volgende topics worden de ontslagregels besproken aan de hand van de concrete situatie waarin de werknemer zich bevindt.

Wie zijn we?