Basisregel

Het ontslagrecht regelt hoe je ontslag kan geven of nemen, niet of iemand dit kan doen. Ook de werknemer heeft altijd het recht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

Dit is een belangrijk vertrekpunt. 

Omdat je de kans moet krijgen om een vervanger te zoeken zodat de continuïteit van je bedrijf niet in het gedrang komt, moet ook de werknemer zich aan de ontslagregels houden. 

Doet hij/zij dit niet dan heb je ook als werkgever recht op een vergoeding

Een arbeidsovereenkomst wordt in principe beëindigd door middel van opzegging. Vertrekt je werknemer zonder correcte opzegging dan spreekt men van verbreking. Hetzelfde geldt voor werknemers die op de verwachte dag van indiensttreding niet komen opdagen. 

In de volgende topics worden de ontslagregels besproken die de werknemers moeten respecteren als zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen.

Wie zijn we?