Let op voor ontslagbeschermingen!

Sommige werknemers zijn beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat je de werknemer enkel om welbepaalde redenen mag ontslaan. Als je geen rekening houdt met de ontslagbescherming zal je een bijkomende beschermingsvergoeding moeten betalen.

De volgende ontslagverboden zijn de belangrijkste:Meer weten?